Team

Jakob Svärdström

Managing partner

Med 15 års erfarenhet inom ICT-sektorn startade Jakob under 2003 riskkapitalbolaget KTH Chalmers Capital. Jakob hade tidigare ledande befattningar inom de snabbväxande, internationella programvaruföretagen Intentia AB (publ) och StreamServe Inc. I bägge dessa bolag var Jakob ansvarig för att snabbt och framgångsrikt bygga upp verksamheter på nya marknader i Europa, Nordamerika och Asien. Jakob startade sin karriär på IBM och har även varit VD för konsultbolaget Kvadrat AB. Jakob sitter i styrelsen för porföljbolagen Xylophane AB, Op5 AB, Baymarkets AB, Euroling AB och Trustweaver AB. Jakob är utöver detta även oberoende styrelseledamot i Sectra AB (publ). Jakob är civilekonom från Uppsala Universitet.

Jonas Rahmn

CEO

Jonas har 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom industri-, Internet-, konsult- och riskapitalbranscherna. Efter ett antal år som management konsult på Andersen Consulting började han våren 1996 på det då nystartade Icon Medialab där han ansvarade för internationell expansion och M&A. År 2000 flyttade han till Hong Kong och drev under två och ett halvt år en kombinerad riskkapital- och konsultverksamhet. Hemkommen till Sverige jobbade han med lednings- och styrelseuppdrag i nordiska bolag för 2007 starta som partner på KTH Chalmers Capital. Jonas sitter i styrelserna för portföljbolagen Apica, myFC, Mips, Proxio och Whitelines. Han är även oberoende styrelseledamot i det norska sportklädesföretaget Norröna. Jonas har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers i Göteborg.